ZARZĄD

Bogdan Bieniek - Przewodniczący Zarządu


Henryk Niedbała - członek Zarządu - Skarbnik


Andrzej Bryła - członek Zarządu


Tomasz Maksoń - członek Zarządu


Zdzisław Nowakowski - członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA

Anna Butryn

Bożena Zięba

Jan Misiaszek

Janusz Chodorowski

Zofia Korpal