Radni Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

Bogdan Bieniek

Ma  57 lat, żonaty, dwóch synów, wykształcenie wyższe – ekonomiczne.

Od 1981  pracował w służbach ekonomicznych WSK PZL-Mielec. Od  1993r do1996r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Wytwórni Pojazdów „Melex” a w latach 1996-1998 był wiceprezesem ds. ekonomicznych Zakładu Narzędziowego PZL-Mielec Sp.z o.o.

Równolegle do pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu  społeczno- gospodarczym miasta. W 1990 roku został wybrany do Rady Miasta Mielca i  od tego czasu nieprzerwanie  pracuje na rzecz samorządu  miasta. W  kadencji 1990-1994 współtworzył zręby samorządności w Mielcu  jako  wiceprzewodniczący Komisji Finansów a  także członek Komisji  dla opracowania statutu Miasta i członek Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Mielca. W kadencji 1994-1998 był przewodniczącym Komisji  Budżetu i Finansów . W latach1998-2014  nieprzerwanie pełnił funkcję zastępcy Prezydenta Miasta, odpowiadał za sprawy społeczne,  nadzorując mielecką oświatę, pomoc społeczną, żłobki, przedszkola, kulturę i sport.

Jest przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Samorządowego  „NASZ MIELEC” .   Bezpartyjny. Odznaczony   Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. W obecnej kadencji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.


Janusz Chodorowski

Urodzony 1944 roku w Krośnie. Dwoje dzieci, pięcioro wnucząt. Prezydent Miasta Mielca w latach 1994-2014. Absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu. Pracę zawodową rozpoczął w 1963 roku na Wydziale Głównego Energetyka Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. W 1970 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie i otrzymał tytuł inżyniera elektryka.

Drugi etap pracy w WSK rozpoczął od przejścia do Zakładu Lotniczego na stanowisko kierownika Działu Technologicznego. Później pełnił funkcje Głównego Technologa i kierownika Służby Przygotowania Produkcji w Zakładzie Lotniczym. W latach 80. Przebywał okresowo we Francji jako stypendysta rządu francuskiego (w ramach programu ACTIM) i zapoznawał się z tamtejszą organizacją i automatyzacją produkcji. W 1992 roku powierzono mu kierowanie Zespołem Przygotowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Pracował na tym stanowisku do 1994 roku. Wtedy to z ramienia stowarzyszenia „Nasz Mielec” wybrany został na radnego Rady Miejskiej, a następnie na prezydenta miasta Mielca w kadencji 1994-1998. Funkcje tę powierzono mu także w kolejnych kadencjach. Był jednym z najdłużej urzędujących prezydentów polskich miast. Odbudował i zmienił Mielec.  Otrzymał nagrodę specjalną i tytuł "Prezydent Roku 2010".w tym samym roku - III miejsce w plebiscycie dziennikarzy i ekspertów tygodnika  Newsweek – „Najlepsi Prezydenci Miast”, W 2011r- odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku został powołany do Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Radny obecnej kadencji Rady Miejskiej  Mielca.


Jolanta Wolska

Mam 53 lata, jestem mężatką, mam troje dzieci. Mieszkam na Osiedlu Lotników.

Od 20 lat pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu wspieram mieleckie rodziny             w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Nie są mi również obce różne losy dzieci, gdyż od wielu lat jestem w Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W wolnym czasie pomagam mężowi w prowadzeniu kwiaciarni na Osiedlu Lotników. Tu codziennie spotykam się z innymi osobami, które często zwracają się do mnie z problemami. Staram się im pomagać udzielając informacji o ich prawach oraz zadaniach i obowiązkach instytucji odpowiadających za dane sprawy.

Chcę być bardziej aktywna w rozwiązywaniu codziennych problemów, ale też chcę rozwijać infrastrukturę i estetykę naszych ulic, podwórek i miejsc wypoczynku. Zieleń, ławki, nowe miejsca w przedszkolach i żłobkach, rozszerzenie oferty świetlicy dla dzieci i młodzieży, więcej propozycji spędzania wolnego czasu dla dorosłych mieszkańców ulic Bajana, Dąbrowskiego, Ducha Świętego to moje najbliższe plany działania.


Kazimierz Totoń

Ma 64 lata, żona, dwoje dzieci, wykształcenie średnie techniczne.

Od 1965 do 2001 pracował w WSK-PZL-Mielec. Od 1993 do 2001 r. był tam komendantem Obrony Cywilnej.

Znany mielecki społecznik, zajmuje się sprawami miasta, a w szczególności osiedlem Żeromskiego. Przewodniczący tego osiedla przez 15 lat. Od 1997 r. jest także prezesem Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Podlesie”.

Jego dotychczasowa działalność była nakierowana na jeden cel: bezpieczne i spokojne osiedle, przyjazne zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Zawsze uważał, że trzeba być otwartym na wszystkie ludzkie sprawy. Przewodniczący Komisji ochrony środowiska, zdrowia i spraw społecznych Rady Miejskiej kadencji   2014-2018.


Barbara Wdowiarz

Jest mielczanką z urodzenia, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji filii UMCS w Rzeszowie, bezpartyjna, od 37 lat szczęśliwą mężatką, mamą trójki dzieci- Ani, Michała i Eli, od 1999 r. była dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przez 15 lat współpracowała z poradnią specjalistyczną Arka jako wolontariusz- świadczyłam bezpłatnie porady prawne. Kolejny raz wybrana na radną Rady Miejskiej w Mielcu.


Mieczysław Wdowiarz

Ma 60 lat, żonaty, troje dzieci, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS filia w Rzeszowie.

Wieloletni samorządowiec i pracownik Urzędu Miejskiego w Mielcu. Zastępca Prezydenta Miasta Mielca przez cztery kadencje. Od 1994 nieprzerwanie wybierany do Rady Miasta Mielca. W latach 2002-2006 Przewodniczący Rady Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji w Mielcu.

Od 2001 r. Wiceprezes w Ochotniczej Straży Pożarnej w Smoczce. Od ponad 30 lat jako radny i Zastępca Prezydenta Miasta Mielca uczestniczy w inicjowaniu, planowaniu i realizacji inwestycji związanych z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych
i ich wyposażeniu w urządzenia infrastruktury technicznej oraz społecznej. Zajmuje się również rozwojem mieszkalnictwa i ochroną środowiska. Radny, członek  Rady Organizacji Pożytku Publicznego.


Józef Witek

Ma 67 lat, żonaty, dwóch synów, troje wnucząt, nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie (UJ), obecnie na aktywnej emeryturze, bezpartyjny.

Były kierownik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej, a później Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego. Wcześniej był kierownikiem ODK MSM. Uczył muzyki m.in. w Szkole Podstawowej nr 9 i II Liceum Ogólnokształcącym. Prowadził zespoły muzyczne i taneczne. Był współorganizatorem biblioteki przy ul. Tańskiego i wielu festynów osiedlowych.

Autor „Encyklopedii miasta Mielca” (publikowanej w „Korso”), rymowanej „Historii Mielca dla dzieci”, „70 lat KS Stal Mielec”, „Parafia Ducha Świętego Mielecki Wieczernik” i kilkunastu innych książek o Mielcu. Opracowuje „Kronikę miasta Mielca”. Współorganizator wielu miejskich imprez patriotycznych. Organizator wycieczek po Mielcu.

Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i seniorów.- to cel pracy w Radzie Miejskiej. Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej.


Radni Rady Powiatu kadencji 2014-2018

Mariusz Barnaś

Ma lat 39, jest żonaty, ma  córkę Paulę. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Przecławiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 4 lat sprawuje funkcję Eksperta Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Unii Europejskiej. Od wielu lat działa na rzecz mieszkańców oraz wspiera organizacje pozarządowe z terenu powiatu mieleckiego. Pełni funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Automobilklub Mielecki, członka Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie, członka Stowarzyszenia Nasz Mielec, członka Stowarzyszenia LGD „Lasovia”. Jest człowiekiem dynamicznym, z doświadczeniem samorządowym i zaangażowany w pracę publiczną. Jest osoba otwartą i nowocześnie myślącą a jednocześnie wierny tradycji oraz wartościom chrześcijańskim i patriotycznym. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.


Andrzej Bryła

Ma 52 lata, jest rodowitym mielczaninem. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oraz studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest żonaty - żona Ewa uczy języka polskiego w Gimnazjum nr2. Ma trójkę dorosłych dzieci. Od blisko 25 lat związany jest zawodowo z mielecką oświatą – uczył, a następnie kierował  Szkołą Podstawową nr 11, Gimnazjum nr 4 oraz Zespołem Szkół nr 2 w Mielcu.

Czwartą kadencję sprawuje mandat radnego Rady Powiatu Mieleckiego, działając
najpierw w komisjach: „Edukacji Kultury i Sportu” oraz „Zdrowia i Rodziny”, w ubiegłej kadencji jako wicestarosta a obecnie jako etatowy członek Zarządu Powiatu odpowiada m. in. za funkcjonowanie mieleckich szkół ponadgimnazjalnych.


Henryk Niedbała

Ma 57 lat, żonaty, 2 dzieci.  Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył również 2-letnie studia podyplomowe Master of Business Administration w WSHiFM w Warszawie o kierunku finanse międzynarodowe.

Od wielu lat zarządza działalnością gospodarczą głównie w zakresie usług, przedsięwzięć deweloperskich i obsługi rynku nieruchomości komercyjnych.

W samorządzie powiatowym pracuję od początku powstania powiatów to jest od 1998 roku. Pełnił w nim funkcję radnego, v-ce przewodniczącego rady, członka zarządu a w ostatniej kadencji w latach 2010 – 2014 i w obecnej kadencji jest Przewodniczącym Rady Powiatu.