MIELCZANIN 2014Spis treści:

 • Budżet miasta Mielca w latach 2007-2013 – str. 4
 • Mielec w czołówce regiony – str. 5
 • Inwestycje zrealizowane w Mielcu w latach 2010-2014 z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu centralnego – str. 6
 • Karty dla mieleckich rodzin wielodzietnych – str. 11
 • Nowa wizja mieleckiego lotniska – str. 13
 • INKUBATOR – sprawdzone wsparcie dla przedsiębiorcy – str. 14
 • Nasze, dobre ulice – str. 16
 • Mielecka Starówka – str. 18
 • Stan obecny i perspektywy rozwoju działalności dydaktycznej i naukowej w Mielcu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica – str. 20
 • 17 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu – str. 22
 • Koniecznie zobacz, jak wygląda teraz Góra Cyranowska – str. 24
 • Kranówka niczym woda mineralna? To możliwe! – str. 25
 • Urządzamy sport i rekreację – str. 26
 • Mielec na tle województwa – str. 29
 • Dzieci – nasza przyszłość – str. 31
 • Stadion, który cieszy – str. 32


MIELCZANIN 2010 - LISTOPAD


MIELCZANIN 2010

Spis treści:

 • Rada Miejska I kadencji – str. 2
 • Ustawa o samorządzie gminnym – str. 3
 • O dwudziestoleciu odrodzonego samorządu terytorialnego – str. 4
 • Kalendarium 20-lecia odrodzonego samorządu miejskiego w Mielcu – str. 9
 • Rada Miejska II kadencji – str. 15
 • Rada Miejska III kadencji – str. 16
 • Rada Miejska IV kadencji – str. 17
 • Rada Miejska V kadencji – str. 18
 • Prezydenci i zastępcy prezydentów miasta, pracownicy UM w latach 1990-2010 – str. 19
 • c.d. Kalendarium 20-lecia odrodzonego samorządu miejskiego w Mielcu – str. 20
 • Kalendarium radnych zmarłych w latach 1990-2010 – str. 30
 • SSE Euro-Park Mielec 1995-2010 – str. 31
 • Inwestycje dwudziestolecia 1990-2010 w Mielcu – str. 32

MIELCZANIN 2009

Spis treści: • Mielec 1991-2008 – str. 2
 • Uratowaliśmy lotniczy charakter Mielca – str. 3
 • Od rejonu zagrożonego strukturalnym bezrobociem do “tygrysa gospodarczego na południu Polski” i wyróżniającego się ośrodka edukacyjno-kulturalnego – str. 5
 • Godło “Teraz Polska” dla Mielca! – str. 10
 • Laureaci konkursu “Teraz Polska” dla gmin – str. 12
 • III Edycja Konkursu “Teraz Polska” dla Gmin – str. 12
 • Mielec przyjazny przedsiębiorcy – str. 13
 • Mielec w danych GUS – str. 14
 • Miasto Mielec na tle największych miast województwa podkarpackiego – str. 15
 • Mielec laureatem konkursu “Teraz Polska” – str. 16
 • Laury Mielca – str. 18
 • Miasto w przebudowie – Inwestycje humanizują Mielec – str. 19
 • Poziom i zakres miejskich inwestycji kreują potrzeby mieszkańców i strategie rozwoju Mielca – str. 20
 • Non-stop po fundusze unijne – str. 23
 • Mielec bezkonkurencyjny w oszczędzaniu – str. 30
 • Mielecki Aquapark – str. 31
 • Ostatnia jesień starego rynku – str. 32

MIELCZANIN 2008

Spis treści:

 • Mieleckie produkty – str. 2
 • Mielec liderem w produkcji sprzedanej przemysłu na podkarpaciu i w ścisłej czołówce Polski południowo-wschodniej – str. 3
 • Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu – str. 4
 • Chronologia działalności w MPGK – str. 6
 • Co już w Mielcu mamy i czego spodziewamy się po funduszach europejskich – str. 7
 • Europejski Mielec – str. 13
 • Projekt “Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego” – str. 15
 • Wydarzenia roku 2006 i 2007 – str. 18
 • Mielec z lotu ptaka – str. 19
 • Mielecki przemysł – str. 20
 • Plan budżetu miasta Mielca na rok 2008 – str. 30
 • Mielec 1937-2008 od państwowej do rynkowej koncepcji rozwoju miasta – str. 32
 • Rozwój gospodarczy Mielca w chronologii historycznej – str. 34
 • 1937-1939: Pierwszy krok Mielca do przemysłu – str. 36
 • Nowe możliwości budowy mieszkań – str. 38
 • Tereny inwestycyjne na osiedlu Smoczka – str. 39
 • Mielec od świtu do nocy – str. 40


MIELCZANIN 2006


MIELCZANIN 2005


MIELCZANIN 2003


MIELCZANIN 2002


MIELCZANIN 2001


MIELCZANIN 1999


MIELCZANIN 1998 - PAŹDZIERNIK


MIELCZANIN 1998 - KWIECIEŃ

 

Mielec - jednym ze 122 średnich miast tracących funkcje społeczne


Działania Stowarzyszenia Nasz Mielec w walce o czyste powietrze w regionie.