Zaproszenie Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Nasz Mielec” 25.06.2018Zaproszenie na walne 25062018jpg