Wykonanie budżetu miasta Mielca za 2016 rok

A. Wyniki finansowe

1. Dochody

231.057.080 zł

2. Wydatki

230.736.431 zł

3. Wynik finansowy – nadwyżka

320.649 zł

 

Wynik finansowy za rok :


2014 r.

+12.055.142,0 zł

2015 r.

- 588.280,0 zł

2016 r.

+320.649,0 zł


 B. Inwestycje

Wykonanie inwestycji w 2016 to kwota 27632,6 tyś zł co stanowi    12 % ogółu wydatków. 14 pozycji inwestycyjnych (6588,2 tyś zł) zostało zapisanych w tzw. wydatkach niewygasających do wykonania do 30 czerwca 2017 r.

Największe inwestycje 2016 roku:

1.

Wykupy gruntów

6.035.985,0 zł

2.

Przebudowa ul. Jagiellończyka  

2.584.537,0 zł

3.

Przebudowa dróg (Gombrowicza…)

1.873.198,0 zł

4.

Przebudowa przedszkola nr 2

1.269.414,0 zł

5.

Przygotowanie terenów ul. Inwestorów

1.256.160,0 zł

6.

Przygotowanie inwestycji

1.245.136,0 zł

tml>

nmradnigosowaniejpg