Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej honoruje Janusza Chodorowskiego członka Stowarzyszenia „Nasz Mielec” Medalem Zasług Obywatelskich

W dniu 10 listopada 2016 r. w Pałacu Oborskich tuż przed tradycyjnymi „Niepodległościowo-Patriotycznymi Śpiewanki” o godz. 17.00 odbyło się uroczyste wręczenie pierwszych medali i statuetek „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH- SIGILLUM MERITI CIVILIS”. Odznaczenie jest i będzie przyznawane  w miesiącu listopadzie mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny, wybitnie zasłużonym w działalności na rzecz środowiska lokalnego, rozwijania gospodarki i tworzenia przyjaznych miejsc pracy, obywatelom charakteryzującym się wzorową postawą obywatelską i moralną, stanowiącym autorytet obywatelskiego i społecznikowskiego działania i postępowania, godnym wzorem do naśladowania dla nas Wszystkich

Bł. Ks. Roman Sitko
W latach 1907-1921 pracował w parafii świętego Mateusza w Mielcu i jako katecheta w mieleckim gimnazjum, a okresowo pełnił funkcję dyrektora tegoż gimnazjum. Był budowniczym bursy gimnazjalnej i inspiratorem wielu działań religijno-wychowawczych pod hasłem: „Bóg, ojczyzna, cnota”.W czasie okupacji hitlerowskiej za działalność religijno-patriotyczną (tajne nauczanie alumnów) został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam bestialsko zamordowany w 1942 roku. Wraz z wieloma innymi męczennikami z czasu II wojny światowej, został ogłoszony błogosławionym przez papieża Polaka- Jana Pawła II

Janusz Chodorowski
Był długoletnim pracownikiem WSK PZL-Mielec, gdzie pełnił odpowiedzialne funkcje, m.in. głównego technologa. Odpowiadał za uruchomienie wielu programów lotniczych. W 1992 r. powierzono mu kierowanie Zespołem Przygotowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Wniósł znaczący wkład w organizację Strefy EURO-PARK MIELEC i pośrednio w rozwiązywanie problemów organizacyjno-prawnych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. W 1994 r. został wybrany na prezydenta miasta Mielca i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 20 lat. Mądrym zarządzaniem, wieloma rozważnymi i trafnymi decyzjami oraz dobrą współpracą z Radą Miejską i innymi instytucjami, a zwłaszcza z Agencją Rozwoju Przemysłu i jej Oddziałem w Mielcu, wyprowadził Mielec z głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego, a następnie doprowadził do zrównoważonego rozwoju i dużej pozytywnej zmiany wizerunku miasta. Ważniejszymi przemianami w tym okresie były: pomyślny rozwój Strefy, co wysunęło Mielec na pozycję lidera w produkcji sprzedanej przemysłu na Podkarpaciu i znacznie obniżyło bezrobocie, powstanie Mieleckiego Parku Przemysłowego, budowa i usprawnienie wewnętrznej i zewnętrznej sieci dróg, budowa oczyszczalni ścieków i innych ważnych urządzeń w gospodarce komunalnej, rewitalizacja Starego Mielca oraz rozwój i unowocześnienie bazy dla oświaty, kultury, sportu i rekreacji. To wszystko zrealizowano przy utrzymywaniu budżetu miasta bez zadłużenia.

Źródło; TMZM

 nmjch_odznaczenie_2_1.jpgnmjch_odznaczenie_4_1.jpg