Spotkanie członków Stowarzyszenia „Nasz Mielec” 14.11.2016r.

   Członkowie i sympatycy  Stowarzyszenia „Nasz Mielec” spotkali się w  kawiarni  Piano Caffe aby podsumować działania Zarządu i radnych za miniony okres od Walnego Zebrania. Na wstępie podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia. Kolejno, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Niedbała i członek Zarządu  Andrzej Bryła przedstawili najważniejsze problemy i zadania w 2016r. Starostwa Powiatowego, radny Bogdan Bieniek przedstawił z kolei  sytuację w samorządzie miejskim w tym  ocenę złej polityki finansowej. Prezes Towarzystwa Ziemi Mieleckiej Janusz Chojecki opowiedział o aktywności  organizacji ze szczególnym uwzględnieniem honorowego odznaczenia pn. „Pieczęć zasług obywatelskich” Pierwszym zasłużonym dla powiatu mieleckiego został członek „Naszego Mielca” współtwórca Strefy Ekonomicznej i wieloletni Prezydent Mielca Janusz Chodorowski. Następnie członek zarządu Andrzej Wiech przedstawił propozycje rozwoju instrumentów komunikacji Stowarzyszenia z mieszkańcami które będą nadal rozwijane. Szczera i serdeczna dyskusja przy kawie i herbacie na forum ogólnym i w grupach  (głównie o służbie zdrowia, oświacie, inwestycjach) zakończyła owocne spotkanie.

                                                      Zarząd 

                                                  Stowarzyszenia „Nasz Mielec”

nmspotkanie1.jpgnmspotkanie2.jpg