Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia „Nasz Mielec” 24.04.2017r.

            Coroczne spotkanie sprawozdawcze Stowarzyszenia za ostatni rok działalności rozpoczęło się od podjęcia uchwały o przyjęciu nowych członków. Następnie sprawozdanie z działalności za 2016r przedstawił Bogdan Bieniek które zostało uzupełnione głosami radnych Janusza Chodorowskiego i radnych powiatowych, członków zarządu Henryka Niedbały i Andrzeja Bryły. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Irena Kowieska a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodnicząca Zofia Korpal. Zaprezentowane  zostały działania Zarządu w kierunku ciągłego promowania  Stowarzyszenia oraz nowe drogi kontaktu z mieszkańcami miasta. Oceniona została też współpraca z innymi podmiotami  samorządu miejskiego i powiatowego. Członkowie stowarzyszenia wyrazili niepokój z powodu braku zdecydowanych działań Prezydenta miasta w realizacji bardzo ważnych dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Mielca zadań tj. :  Ujęcie wody pitnej ze źródeł podziemnych, obwodnica zachodnia miasta – przejście przez tory i ulicę Sienkiewicza. Tą dyskusją „Nasz Mielec” rozpoczął przygotowania do wyborów samorządowych 2018 roku. Zostały wyznaczone zadania i cele. Na jesiennym spotkaniu Stowarzyszenia Zarząd przedstawi co najmniej dwóch kandydatów spośród których wszyscy członkowie zdecydują kto będzie kandydatem „Naszego Mielca” na Prezydenta Mielca w wyborach 2018roku.

naszmielec-spotkanie2017-04-240jpg

naszmielec-spotkanie2017-04-241jpg

naszmielec-spotkanie2017-04-2415jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2414jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2413jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2412jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2411jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2410jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-249jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-248jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-247jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-246jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-245jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-245jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-244jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-243jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-242jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2420jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2419jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2418jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2417jpg
naszmielec-spotkanie2017-04-2416jpg