Sesja Rady Miejskiej w Mielcu 29.09.2017 r.

Wybrane punkty porządku obrad :

1. Zaciągnięcie zobowiązań.

2. Zmiany w budżecie miasta na 2017 r.

3. Regulamin udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska.

4. Zapytania i wnioski.

 

Ad 1. Prezydent  zawnioskował podjęcie uchwały przez Radę Miejską, która by pozwalała na przesunięcie realizacji poniższych zadań z 2017 na 2018 rok. Wykonanie dokumentacji dla 7 pozycji inwestycyjnych, budowa placu zabaw na osiedlu Wojsław, Park doświadczeń, II etap skweru przy ul.Krzywej, modernizacja boiska na Gryfie. Uzasadnienie, to brak wyłonionych wykonawców w ogłoszonych przetargach, brak pracowników u Urzędzie Miasta – skutek, nieogłoszone przetargi. Rada nie przyjęła proponowanej uchwały.

Ad 2. Zmiany w budżecie to głównie przeniesienia między paragrafami i zadaniami oraz wprowadzenie kwoty 550.000,00 zł. Wieżę widokową na Górze Cyranowskiej  wpisał i przegłosował w budżecie na 2017 r. Klub Prawo i Sprawiedliwość. Następnie po krytyce mieszkańców zadanie to zostało wycofane z budżetu. Klub Prawo i Sprawiedliwość uznał, że kwota 1.100.000,00 zł z „Wieży” jest jego własnością i samodzielnie zawnioskował, że 550.000,00 zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu przez Szpital RTG a drugie 550.000,00 zostanie przeznaczone dla klubu piłki nożnej FKS Stal Mielec.

Ad 3. Z inicjatywy Komisji Ochrony Środowiska której przewodniczy Kazimierz Totoń radny Klubu „Nasz Mielec” został wprowadzony pilotażowy program mający na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza z kominów domów jednorodzinnych. Podjęta uchwała umożliwi osobom fizycznym otrzymanie dotacji w kwocie do 4000,00 zł w przypadku zakupu kotła oraz do kwoty 1000,00 zł w przypadku zakupu urządzenia do istniejącego źródła ciepła które pozwoli na zmniejszenie ilości wysyłanych do atmosfery spalin. Szczegółowe zasady, wzór wniosku na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Ad 4. W sprawach różnych wywiązała się dyskusja na temat złego stanu infrastruktury miejskiej lub jej braku. Problem zawilgocenia po opadach deszczu najniższych poziomów budynku Domu Kultury jest znany od wielu lat a wynika głównie z konstrukcji budynku i złej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wielokrotnie miały tam miejsce remonty i modernizacje. Wydaje się, że mimo że w 2016 r. i 2017 r. ponownie pojawiły się problemy SCK i Urząd Miasta nie podjął działań zapobiegawczych bo nie ma takich wpisów w budżecie. Drugi problem to nadmierne zagęszczenie pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Łukasiewicza. Z Urzędu Miasta do MOPS-u przeniesiono razem z pracownikami „dodatki mieszkaniowe”, „stypendia socjalne” i dodatkowo zatrudniono osoby obsługujące program 500+. Prezydent wnioskował o przejęcie budynku administracji MZBM między innymi dla realizacji w/w celów ale klub radnych PiS–u nie wyraził na to zgody sugerując znalezienie innej lokalizacji dla urzędników.

 


20170929sesja4jpg
20170929sesja3jpg