Sesja Rady Miejskiej Mielca 29.12.2016

 

Główne punkty porządku obrad :

  1. Zmniejszenie planowanych na rok 2016 wydatków majątkowych i uchwalenie wykazu inwestycji które nie będą ukończone w roku 2016.
  2. Kryteria naboru do przedszkoli miejskich na drugim etapie rekrutacji
  3. Zmiana regulaminu przyznawania stypendiów dla sportowców.

Ad 1. Niezrealizowane inwestycje planowane na 2016 rok 

Prezydent miasta zwrócił się do Rady Miejskiej, aby ta podjęła uchwałę w sprawie;

  • Wykreślenia z budżetu Mielca na  2016 r.  18 pozycji inwestycji na kwotę 23,8 mln zł
  • Wyrażenia zgody, aby 20 pozycji inwestycyjnych na kwotę 6,6 mln zł zaplanowanych do realizacji w 2016 r. mogły być wykonane maksymalnie do 30.06.2017 r.

Przyczyny niewykonania 38 inwestycji w 2016 roku są różne, od braku zewnętrznego dofinansowania, po złą jakość wykonania przez firmy powierzonych zadań. Rada Miejska przyjęła obydwie uchwały.

   Przy okazji tematyki budżetów na lata 2016-2017  jesteśmy jako Stowarzyszenie „Nasz Mielec” „wplątywani”  przez prezydenta i kolegów z Razem Dla Ziemi Mieleckiej  do auto promocji  przy użyciu półprawd, niedomówień, kłamstw.


Wypowiedź radnego powiatowego Józefa Smacznego na ostatniej sesji Rady Powiatu – 30.12.2016r  - (źródło Hej.Mielec)

„Cieszy także pomoc finansowa od prezydenta miasta Mielca w kwocie ponad 1,5 mln zł na przebudowę dróg powiatowych – pomoc, jakiej nie uzyskaliśmy nigdy w poprzednich kadencjach naszego samorządu – wymieniał Józef Smaczny.”

Oczywiste kłamstwo i zły przykład dla promowania obecnego prezydenta na tle poprzednika . Pan Smaczny jako były starosta musi wiedzieć, że większość ulic powiatowych na mieleckich osiedlach zostało zmodernizowanych i wyremontowanych przez poprzedniego prezydenta miasta (dla przykładu; ulice - Kusocińskiego, Solskiego, al. Ducha Św., Drzewieckiego, itd.)

 

 

Oto cytat z wypowiedzi prezydenta Daniela Kozdęby podsumowujące dwa lata kadencji. – (źródło Hej. Mielec – 22.12.2016 r.) cytat - „Zgodnie z budżetem dla miasta Mielca zaplanowanym na rok 2015 jeszcze przez poprzedniego prezydenta, na liście inwestycji znalazły się 53 przedsięwzięcia. Na rok 2016 ta liczba została niemal podwojona – do liczby 102 zadań inwestycyjnych.” 

 

Gratulujemy dobrego samopoczucia, jeśli istotą dobrego zarządzania samorządem ma być większa ilość zadań wpisana do budżetu od poprzedniego prezydenta. Inna sprawa, że z tych 102 zadań 38 na razie czeka na realizację.

Trudno nam zrozumieć wypowiedzi typu  „jestem lepszy od Chodorowskiego”. Pan Janusz Chodorowski opowiedział się już dawno, że nie będzie się ubiegał o urząd prezydenta. Może to kompleksy obecnego prezydenta lub dziwna strategia PR  doradców?

 

Tymczasem życzymy jak największej liczby przyjaciół i szczęśliwego Nowego Roku

 

 

Ad.2 Kryterium naboru do przedszkoli miejskich

Poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej - PSL poprzez ustawy zobowiązał dzieci 6-letnie aby przeszły z przedszkoli  do szkół.  Następnie wprowadził ustawę zobowiązującą samorządy do zapewnie miejsc w przedszkolach sukcesywnie dla wszystkich chętnych dzieci; pięcioletnich, czteroletnich a od 1 września 2017 roku dla dzieci trzyletnich. Plan jako całość wyglądał dobrze bo w tak jest w większości krajów Europy, ale oczywiście realizacja była fatalna. Minister Edukacji mając tak dużo czasu nie przygotowała szkół na dzieci 6-letnie, które potrzebowały świetlic po zajęciach, przygotowania i wymuszenia na nauczycielach, którzy do tej pory uczyli siedmiolatki, innej nauki dla 6-latków - podstawa programowa, zabawa i nauka, itd. Pani minister  nie słuchała nauczycieli, samorządowców, ograniczała się głównie do kontroli czy klasa jest podzielona na dwie części. I stało się … sześciolatki wróciły do przedszkoli. Ale  ustawa zapewniająca miejsca młodszym obowiązuję i od września 2017 r. będzie problem z miejscami w przedszkolach. Nastała nowa Minister Edukacji i także nie słucha ludzi przygotowanych do dyskusji na temat reformy edukacji. Od września 2017 r. wprowadza się 8-klasowe szkoły podstawowe. Rodzice na razie nie są świadomi co ich czeka.  Otóż, część przedszkoli obecnie wynajmuje sale w szkołach podstawowych dla dzieci sześcioletnich chodzących głównie do oddziałów 5–godzinnych. W ten sposób można przyjąć do budynków przedszkoli więcej młodszych dzieci. Od września 2017r. te sale zostaną przeznaczone dla klas siódmych szkoły podstawowej a sześciolatki muszą wrócić do przedszkola i miejsc będzie mniej dla dzieci młodszych, a chętnych dzieci więcej.

Rada Miejska uchwaliła kryteria przyjmowania, ale jako samorząd musimy rozwiązać problem ilości miejsc, aby młodzi rodzice mogli pracować i rozwijać się.

 

Ad. 3 Stypendia sportowe

Do obowiązującego obecnie regulaminu wprowadzono trzy ważne poprawki;

  •  dla zawodników dyscyplin indywidualnych wykreślono ograniczenie do dyscyplin olimpijskich
  • w sportach zespołowych podniesiono możliwość udzielenia stypendium do 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla II klasy rozgrywek
  • dla sportów zespołowych zwiększono ilość zawodników którzy mogą otrzymać stypendium

Na zakończenie sesji prezydent i radni miejscy podziękowali Panu Jackowi Tejchmie za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Samorządowego Centrum Kultury.

nm29122016-2.jpgnm29122016-3.jpg