Sesja Rady Miejskiej Mielca - 28.03.2017

Wybrane punkty porządku obrad:

 

1. Zmiany w budżecie miasta na 2017 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego „ustroju szkolnego”.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania „stawów” przy ulicy Partyzantów.

4. Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom.

5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

 

Ad.1. Klub Prawa i Sprawiedliwości który posiada większość w Radzie Miejskiej podjął decyzje i poinformował o tym kilka dni temu mielczan i Prezydenta, że wycofuje się ze swojej propozycji do Budżetu Mielca na 2017 r. na kwotę 1.100.000,0 zł pod nazwa „Budowa wieży widokowej w Parku Leśnym „Góra Cyranowska”. Klub radnych „Nasz Mielec” oczekiwał takiej decyzji bo w budżecie 2017 r. zapisano oprócz kolejnego wzrostu kosztów bieżących ważniejsze w tym roku dla miasta inwestycje jak: Hala sportowa MOSiR, Biblioteka, udział w nowej obwodnicy miasta, obniżenie niskiej emisji. Aby zrealizować te zadania w 2017 r. trzeba zaciągnąć kredyt w wysokości ok. 53,0 mln zł, którego koszty (odsetki bankowe) pokryją mieszkańcy. Tak więc wydawałoby się oczywistym, że wycofanie zadania na 1,1 mln zł pozwoli na obniżenie deficytu i zmniejszenie kredytu miasta.

Niespodziewanie, bo tuż przed rozpoczęciem Komisji Finansów i później Sesji na stolikach radnych pojawiła się propozycja Prezydenta aby nie zmniejszać zadłużenia miasta, tylko 1,0 mln zł przeznaczyć na zakup urządzenia do Szpitala

Radni „Naszego Mielca” nie mieli żadnych możliwości przeanalizowania zasadności tej propozycji. Jednocześnie mając świadomość, że jedynym źródłem pozyskania tego 1,0 mln zł jest pożyczka w banku bo własnych środków (nadwyżki z lat ubiegłych) miasto po 2016 roku już nie ma, należy mimo to potraktować wniosek Szpitala z należytą starannością.

Mamy świadomość potrzeb sprzętowych naszego Szpitala, wiemy jak bardzo się rozwinęła technologia w medycynie i ile przy udziale nowoczesnego sprzętu można szybko, trafnie zdiagnozować chorób ratując życie. Wiemy też, że niektóre oddziały mieleckiego Szpitala jeśli chodzi o kadrę to krajowa czołówka (kto był to wie) i doposażenie w nowoczesny sprzęt pozwoli w pełni zapewnić bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego wszystkie gminy powiatu powinny go wspierać. Decyzja w sprawie 1,1 mln zł zapadnie na kolejnej sesji.

Ad.2. Kolejny etap wdrażania przez samorząd Mielca zmienionego przez Rząd i Sejm ustroju naszych szkół. Opinie , wnioski, sugestie Stowarzyszenie „Nasz Mielec” przesyłało w okresie konsultacji do Ministerstwa Edukacji popierając zmiany na poziomie szkół średnich i zawodowych, krytykując likwidację gimnazjów i przede wszystkim tempo wprowadzania zmian w oświacie. Rodzice jeszcze nie rozumieją planowanych zmian i negatywnych skutków jakie się pojawią szczególnie dla najmłodszych dzieci, na przykład poprzez dodanie dwóch roczników uczniów do szkół podstawowych w tych samych budynkach. Jednocześnie „Nasz Mielec” uważa za niepoważne protesty ZNP zaplanowane na 31 marca 2017 r. bo powinno się wyrażać swoje opinie i protesty przed głosowaniem w Sejmie tj. grudzień 2016 r. Do końca marca 2017 r. większość samorządów podjęło uchwały o nowym ustroju szkół to co mają zmienić te protesty ? Uchwała Rady Miejskiej mówi o obwodach poszczególnych szkół podstawowych , przekształca Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4 w szkoły podstawowe a Gimnazjum nr 1 włącza do szkoły Podstawowej nr 6.

Wstępne koszty dostosowania do zmian w oświacie: wyposażenia obiektów szkół miejskich – zakup małych ławek do obecnych gimnazjów bo staną się szkołami podstawowymi i przyjdą tam np. 6-cio latki, duże ławki do podstawówek bo dochodzi 7–ma i 8–ma klasa itd. itp, wyposażenia szkół w klasopracownie dla dzieci starszych w podstawówkach, odprawy dla zwalnianych nauczycieli itd. to   ponad 2,0 mln zł a możliwość pozyskania środków przez miasto Mielec na ten cel z Ministerstwa Edukacji to ok. 170,0 tyś zł. Skąd reszta pieniędzy..?

Ad.3. Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Partyzantów. Podjęte w 2013 roku decyzje o przejęciu i zagospodarowaniu terenów leśnych i stawów na cele rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Mielca zaowocowały uchwaleniem na ostatniej sesji RM planu zagospodarowania ok. 82,6 ha. Poniżej wizualizacja przyszłego zagospodarowania stawów w lesie przy Partyzantów.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Partyzantów-wizualizacja

 

 zagospodarowanie_mielec_1jpgzagospodarowanie_mielec_2jpgzagospodarowanie_mielec_3jpgzagospodarowanie_mielec_4jpgzagospodarowanie_mielec_5jpgzagospodarowanie_mielec_6jpgzagospodarowanie_mielec_7jpgzagospodarowanie_mielec_8jpgzagospodarowanie_mielec_9_1jpgzagospodarowanie_mielec_10jpg

koncepcjajpgmpzpjpg
 

Ad.4. Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom.

Program adresowany do grupy dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy życia zamieszkałych na terenie miasta Mielca. Szczepienie ma celu wyeliminowaniu chorób - zapalenie opon mózgowych lub mózgu, posocznica. Jest ono bezpłatne w całości finansowane z budżetu miasta.

 

Ad.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest pochodna ustawy o ochronie zwierząt zawiera zadania i podmioty odpowiedzialne za ich realizacje. Szczegóły na stronie internetowej miasta.

W sprawach różnych przedstawiciel Klubu „Nasz Mielec” zawnioskował do Prezydenta o podjęcie działań wspólnie z SSE EURO-PARK Mielec w celu wyznaczenia nowych terenów i opracowania koncepcji, dokumentacji budowy kolejnych parkingów na terenie Strefy Ekonomicznej.