Sesja Rady Miejskiej 19.12.2017 r.

1. Modernizacja biblioteki miejskiej.

Przypomnijmy, aby rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę na wykonawstwo modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej niezbędna była decyzja Rady Miejskiej o zwiększeniu o 1,655 mln zł kwoty na realizacje tej inwestycji. Ogółem środki to 20,441 mln zł.

Cytat z hej.mielec.pl 19.12.2017r.

Nasz Mielec za biblioteką

Zgodę na przyznanie środków deklarował klub radnych Stowarzyszenia Nasz Mielec. - Mamy pełną świadomość sytuacji finansowej miasta, mamy świadomość trudnej sytuacji na rynku wykonawstwa. Natomiast analizując bibliotekę, to ta oferta wykonawcy jest bardzo bliska wycenie kosztowej, czyli nie mamy sytuacji, że kosztorys ofertowy jest o wiele niższy niż kwoty przetargu – mówił radny Bogdan Bieniek. - Myślę, że z punktu widzenia inwestycyjnego, stosunek tego co oczekujemy do kwoty, jest dobry. Dzisiaj jest dobry czas, by podjąć pozytywną decyzję, zacznijmy pierwszą inwestycję z tych trzech. Nasze ugrupowanie będzie głosować „za”.”

Stowarzyszenie i klub radnych „Nasz Mielec” uważa, że konieczne jest pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych czy to z Ministerstwa Kultury czy Urzędu Marszałkowskiego lub innych programów unijnych. Urząd Miasta i Samorządowe Centrum Kultury ma ludzi i narzędzia aby pisać projekty i wnioskować o środki na infrastrukturę dla nowych funkcji nie wpisanych we wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego skąd pochodzi dotacja w kwocie 6,0 mln zł.

Wizualizacja biblioteki:
http://www.hej.mielec.pl/galeria/art5389.html


 2. Czy w Mielcu można uruchomić „ BUS-PASY” ?

Temat problemów komunikacyjnych ponownie powrócił na sesje Rady Miejskiej ale już uzupełniony zgodnie z wnioskiem Klubu radnych „Nasz Mielec” o propozycje sieci połączeń oraz układu linii komunikacyjnych.

Przypomnijmy, według autorów opracowania „Optymalizacja oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Mielcu” napełnienie pasażerami pojazdów MKS w przeliczeniu na kursy i wozokilometry należy do najniższych w Polsce. Aby te tendencji zmienić i zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej należy wprowadzić daleko idące zmiany w taryfie przewozowej i w sieci połączeń oraz układu linii komunikacyjnych. Te dwa działania jednocześnie powinny dać pozytywny efekt. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że muszą się pojawić kolejne kroki. W powiecie mieleckim zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy pojazdów i corocznie od kilku lat przybywa około 3000 samochodów.

Skutki: zakorkowane miasto w godzinach szczytu, brak parkingów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i centrum miasta, coraz większa niska emisja i zanieczyszczenie powietrza. Według „Naszego Mielca” należy w najbliższych czasie podjąć lub kontynuować poniższe działania;

- Obniżenie cen biletów komunikacji zbiorowej - większa ilość pasażerów da podobne przychody.

- Współpraca z dużymi pracodawcami w kierunku uruchamiania kursów celowych „do i z pracy” oraz dofinansowania cen biletów na trasach podmiejskich i miejskich – zmniejszenie przez firmy wydatków na budowę parkingów i możliwość przeznaczenia terenów pod inwestycje produkcyjne.

- Budowa obwodnicy zachodniej - mniejsza ilość samochodów w centrum miasta wzdłuż ulicy Sienkiewicza z kierunku Tarnobrzeg i Strefa Ekonomiczna, mniejsza ilość samochodów na drodze Piątkowiec - Mielec - most , al. Jana Pawła II i ul. Staszica.

- Uruchomienie „bus-pasów” w godzinach szczytu porannego i popołudniowego na trasie ulic dwupasmowych od Specjalnej Strefy przez Osiedle, wiadukt do ulicy Sienkiewicza.

- Przeanalizować strumienie pojazdów w godzinach szczytu – skorygować lewoskręty, czasy postoju samochodów na światłach pod kątem uprzywilejowania kierunku ruchu.

- Wybudować nowe odcinki ulic udrażniające ruch samochodowy.

- Rozbudować sieć ścieżek rowerowych wraz z miejscami postojowymi przy zakładach pracy.

20170929sesja2jpg