Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu


obwieszczeniekomisarzawyborczegoowynikachwyborwuzupeniajcychdoradymiejskiejwmielcu01102017jpg