Oświadczenie Stowarzyszenia Nasz Mielec w sprawie problemów piłki ręcznej

Mielec, dnia 23.06.2016r

 Oświadczenie Stowarzyszenia Nasz Mielec w sprawie problemów piłki   ręcznej.

                Jako radni Rady Miejskiej w Mielcu mając świadomość, że zostaliśmy wybrani do reprezentowania całego społeczeństwa naszego miasta jesteśmy zobowiązani przy podejmowaniu każdej decyzji zachować należytą staranność i odpowiedzialność.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej mimo wyników sportowych zachowało szansę pozostania w ekstraklasie dzięki reorganizacji rozgrywek Superligi, ale pod warunkiem zmiany statusu klubu ze Stowarzyszenia na Sportowa Spółkę Akcyjną. Klub zwrócił się do samorządu miasta o pomoc z powodu braku wystarczających środków na bieżącą działalność i zadłużenie.

W dniu 20 kwietna 2016r.odbyło się spotkanie przedstawicieli SPR, Prezydentów, Radnych na którym to przedstawiono koncepcje rozwiązania problemu poprzez utworzenie spółki ze 100% kapitałem miasta, która przejęłaby obecny klub. Na tymże spotkaniu oprócz deklaracji ze strony radnych o chęci pomocy klubowi wśród wielu innych pytań padło również podstawowe pytanie , czy klub – stowarzyszenie może samodzielnie utworzyć spółkę akcyjną która również uzyska licencje do gry w ekstraklasie. Odpowiedz była twierdząca – że takie rozwiązanie jest też możliwe ale trudniejsze dla zarządu klubu. Nie padła natomiast odpowiedz czy przyszła spółka musi przejąć zobowiązania stowarzyszenia aby uzyskać licencje na grę i na inne pytania ponieważ, należało je wyjaśnić z tworząca się Superligą sp. z o.o.

W dniu 31 maja a następnie 3 czerwca 2016r. (komisje Rady) odbyły się spotkania w Urzędzie miasta gdzie Prezydent miasta przedstawił dokumenty które zawierały propozycję utworzenia Sportowej Spółki Miejskiej – Mielecki Sport a plan finansowy przewidywał dwie wersje:

  1. SSA składająca się z SPR – piłka ręczna i FKS- piłka nożna z kapitałem 3.45 mln zł w tym zadłużenie 1.17 mln zł Według danych Prezydenta spółka w 2016r. i w 2017r. wyjdzie na „0”a w 2018r. osiągnie zysk 343,0 tyś zł i w latach następnych podobnie.
  2. SSA składająca się tylko SPR- piłka ręczna z kapitałem 2.45 mln zł w tym zadłużenie 1,1 mln zł. Według danych Prezydenta spółka w 2016r. ;2017r; 2018 r wyjdzie na „0” w 2019 osiągnie zysk 381 tyś zł

FKS Stal – piłka nożna oświadczyła, że w związku w procesem licencyjnym nie może obecnie wejść w struktury Spółki.

W trakcie tych spotkań radni Naszego Mielca dwukrotnie kierowali wniosek do Prezydenta miasta o analizę kolejnej wersji, gdzie Stowarzyszenie powołuje Spółkę a miasto wspiera ją odpowiednimi wysokościami dotacji i stypendiami. W tym czasie Związek Piłki Ręcznej potwierdził, że nowoutworzona Spółka musi spłacić zobowiązania Stowarzyszenia. Na komisji radni negowali propozycję Prezydenta pokrycia zadłużenia klubu ze środków publicznych. Padały pytania o oficjalne dokumenty z Superligi wyznaczające kryterium uczestnictwa klubów w rozgrywkach ekstraklasy.

Sesja z dnia 6 czerwca 2016 została przełożona na dzień 9 czerwca ponieważ nadal nie było oficjalnych dokumentów określających warunki udziału w Superlidze a Prezydent zaproponował aby na pokrycie zadłużenia udzielić klubowi pożyczki , co wymagało opracowania nowych dokumentów.

Do 9 czerwca 2016 Prezydent nie przedstawił opinii fachowców w sprawie zgodności z prawem propozycji radnych odnośnie możliwości powołania spółki przez Stowarzyszenie i wsparcia jej przez Samorząd miasta dotacjami i pożyczką. Jednocześnie mimo decyzji, że obecnie jedynym podmiotem w Spółce będzie tylko piłka ręczna Prezydent na sesji 9 czerwca 2016 zaproponował pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta z kwotą kapitału o blisko 1 mln zł za dużą (2.247.000,0 zł zamiast 1.259.000,0).

Rada Miejska wobec braku oficjalnych dokumentów z Plusligi , pominięcia w analizach Prezydenta wersji tworzenia spółki utworzonej przez Stowarzyszenie , zawyżenie kapitału podjęła negatywna uchwałę.

13 czerwca 2016 w Urzędzie miasta odbyło się spotkanie Prezydentów, przewodniczących klubów Rady na którym potwierdzono ze w ciągu dwóch dni będą opinie których się domagała Rada Miejska. Omówione zostały dokumenty Plusligi, oficjalnie informujące o warunkach udziału w rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej. Jednocześnie przedstawiono wstępną opinię na temat możliwości utworzenia spółki przez Stowarzyszenie i możliwość ewentualnego udzielenia nowopowstałej spółce pożyczki z Gminy Miejskiej Mielec.

Rada Miejska w swoim oświadczeniu z dnia 9 czerwca napisała „ Chcemy piłce ręcznej pilnie pomóc, wybierając jak najlepszy wariant dla klubu i mielczan, oparty o fakty o kompletne dokumenty.

Idąc ta drogą na sesji 23 czerwca 2016r Rada Miejska podjęła uchwałę o wsparciu dotacją w kwocie 1.3 mln zł nowo powołaną spółkę przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej. Jest to zgodne ze stanowiskiem stowarzyszenia Nasz Mielec.

Jednocześnie jest oczywistym, że Samorząd Mielca jako główny „sponsor” klubu piłki ręcznej będzie miał swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej która będzie miała nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków finansowych i działaniami zarządu klubu.